Warning: in_array() [function.in-array]: Wrong datatype for second argument in /usr/local/apache/www/htdocs/gpsiennicanadolna.szkolnastrona.pl/includes/config.inc.php on line 56
szkolnastrona - Gminne Przedszkole im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej - Procedury obowiązujące w przedszkolu - Procedura informowania rodziców na temat diagnozy dziecka
 • Odwiedziło nas: 163674 osób
 • Do końca roku: 92 dni
 • Do wakacji: 269 dni
Wtorek, 2014-09-30
Imieniny:
Geraldy, Honoriusza

Procedura informowania rodziców na temat diagnozy dziecka

Jesteś tu: » Procedury obowiązujące w przedszkolu » Procedura informowania rodziców na temat diagnozy dziecka

 

 
Kogo obejmuje diagnoza przedszkolna -

Diagnoza przedszkolna musi objąć wszystkie dzieci kończące w danym roku pięć lat oraz do 2012 r. dzieci sześcioletnie. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, zadaniem nauczycieli jest prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji.

Dlatego wszystkie dzieci w grupach pięciolatków powinny być objęte odpowiednim postępowaniem diagnostycznym, tak jak i sześciolatki obecne jeszcze w edukacji przedszkolnej. Zgodnie z nową podstawą programową, zadaniem nauczycieli wszystkich dzieci z grup pięciolatków i sześciolatków objętych wychowaniem przedszkolnym, jest poprowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych tych dzieci oraz dokumentowanie swoich obserwacji. Z początkiem roku szkolnego poprzedzającego możliwe rozpoczęcie przez dziecko nauki w klasie I szkoły podstawowej (w październiku - listopadzie) należy przeprowadzić analizę gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna).

W oparciu o zgromadzone wyniki diagnozy przedszkolnej nauczyciel przedszkola ma opracować i zrealizować indywidualny dla każdego dziecka program wspomagania i korygowania jego rozwoju. Celem takiej analizy jest także zgromadzenie informacji, które po przekazaniu rodzicom mają im pomóc w poznaniu stanu gotowości swojego dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, aby mogli je wspomagać w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do ich potrzeb.

Następnie, najlepiej w marcu, nauczyciel ma przeprowadzić kolejną diagnozę, której wynik posłuży nauczycielom przedszkoli przy sporządzaniu informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej, gdyż zgodnie z § 3 ust. 5 i § 4 ust. 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 28 maja 2010 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. Nr 97, poz. 624) przedszkola wydają rodzicom dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej. Powyższą informację wydaje się w terminie do końca kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej. Informację o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej wydaje się na podstawie dokumentacji prowadzonych obserwacji pedagogicznych dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w danym przedszkolu.

Informacja ta powinna być wydana zarówno rodzicom dzieci sześcioletnich, jak i dzieci pięcioletnich.

Rodzice otrzymują tę informację i decydują o przekazaniu jej szkole, w której dziecko rozpocznie naukę, jeśli uznają, że zawarte w niej uwagi mogą pomóc w dalszej pracy z dzieckiem oraz wspomaganiu jego rozwoju. Natomiast szkoła nie ma prawa żądać od rodziców udostępnienia informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

 

Procedura informowania rodziców na temat diagnozy dziecka

obowiązująca w Gminnym przedszkoli im. Jana Brzechwy w Siennicy Nadolnej 

I. zebranie dla  rodziców- organizacja pracy w ciągu roku szkolnego ( wrzesień):

 • Omówienie celu diagnozy i obserwowanych obszarów rozwojowych,
 • Zaprezentowanie narzędzi diagnostycznych.

II. Zebranie grupowe po przeprowadzeniu diagnozy wstępnej ( październik).

 • Wnioski,
 • Rozmowy indywidualne rodzicami dzieci, które powinny zostać poddane dodatkowym działaniom wspomagającym rozwój,
 • Zapoznanie rodziców z kierunkami pracy w przedszkolu,

Opracowanie indywidualnych programów wspomagających rozwój dziecka :

 • Kontakty indywidualne z rodzicami,
 • Udzielenie wskazówek do pracy w domu,
 • Uzyskanie zgody rodzica na realizację programu.

Systematyczne przekazywanie informacji zwrotnej o działaniach nauczyciel - dziecko i rodzic- dziecko.

Zebranie grupowe ( maj)

 • Omówienie wyników diagnozy końcowej,
 • Porównanie wyników uzyskanych podczas diagnoz,
 • Rozmowy z zainteresowanymi rodzicami- indywidualne omówienie arkusza obserwacji rozwoju dziecka.
 • wydawanie rodzicom zaświadczeń- informacji o gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole podstawowej w terminie do 31 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny w którym dziecko ma obowiązek albo może rozpocząć naukę w szkole podstawowej

 

                                                 

 

Sponsorzy nagród w konkursie "Szkolnastrona Roku 2012"

Mentor YDP Entelo